Πληροφορίες για το έργο

Η παρούσα δυναμική διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης δασικών δεδομένα του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Γέρακα – Ξάνθης - Κιμμερίων, υλοποιήθηκε από τον Θωμά Λάγκα, Δασολόγο–Περιβαλλοντολόγο Α.Π.Θ., ως ανάδοχο του έργου: «Βοηθητικές Εργασίες Διαχείρισης και Λήψης Δασοδιαχειριστικών δεδομένων της διαχειριστικής μελέτης Δ.Δ.Σ. «Ξάνθης – Γέρακα - Κιμμερίων», με το σχεδιασμό και ανάπτυξη πρότυπης, δυναμικής, διαδικτυακής εφαρμογής, στα πλαίσια του προγράμματος LIFE14 FORESMIT, ΔΡΑΣΗΣ C2 THINNING INTERVENTION» κατ΄εφαρμογή των άρθρων 4 παρ. 2 και 9 παρ.3 του Π.Δ 437/1981. Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη πρότυπης, δυναμικής, διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση και λήψη των δασοδιαχειριστικών δεδομένων της διαχειριστικής μελέτης του Δ.Δ.Σ «Ξάνθης – Γέρακα – Κιμμερίων».

Top