Κίνδυνοι από τον Ανόργανο Κόσμο

α) Χαλάζι-κεραυνοί-βροχές.

Δεν παρατηρήθηκαν ζημίες από τα παραπάνω φαινόμενα, εκτός των καταστροφών που προκαλούν οι μεγάλης και μικρής διάρκειας βροχές, όπως άρχισαν να εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια με έντονα φαινόμενα κατά τόπους. Ειδικά στα γυμνά και μεγάλης κλίσης εδάφη δημιουργούνται αρκετά πλημμυρικά φαινόμενα που θα αποφευχθούν με ανόρθωση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων (παρακάτω προτείνουμε σχετικά μέτρα)

          

 β) Χείμαρροι

Την περιοχή του υπόψη δάσους "Γέρακα – Ξάνθης - Κιμμερίων" διασχίζουν αρκετοί χείμαρροι, όπως αυτοί των Κιμμερίων-Ξηρόβρυσης-Λευκόπετρας-Σελέρου-Σημάντρων και Ποταμιά Ρέμα, οι οποίοι και ειδικά οι πέντε πρώτοι λόγω της απότομης κλίσης της κοίτης τους στο ορεινό τμήμα τους, του ευαποσάθρωτου του πετρώματος και της καταστροφής της δασικής βλάστησης στις λεκάνες απορροής, δρουν καταστροφικά στο πεδινό τμήμα του Ν. Ξάνθης, μεταφέροντας στερεά υλικά.

  Οι προσπάθειες της Δασικής Υπηρεσίας με την κατασκευή τεχνικών έργων και φυτοκομικών έργων, τόσο στις κοίτες των χειμάρρων όσο και στις λεκάνες απορροής, αποβλέπουν στη μείωση του φαινομένου. Για την πλήρη, όμως, διευθέτηση του θέματος θα πρέπει τα έργα αυτά να συνεχιστούν με γρηγορότερο ρυθμό και να επεκταθούν σ’ όλες τις λεκάνες απορροής των υπόψη χειμάρρων. Οι εργασίες αυτές, μαζί με τις ανορθωτικές εργασίες που πρέπει το γρηγορότερο να γίνουν στη δασική βλάστηση, με ταυτόχρονη και αποτελεσματική φύλαξη του δάσους από βοσκή, κλαδονομή και λαθροϋλοτομία, θα φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα όπως αυτό φαίνεται στο ποτάμιο ρεύμα του Γέρακα, μετά την ανόρθωση των δρυοδασών.

Top