Φωτογραφίες

Υποβαθμισμένα δάση Δρυός προς ανόρθωση, στην περιοχή του Εράνου.
Υποβαθμισμένα δάση Δρυός προς ανόρθωση, στην περιοχή του Εράνου.
Συνέπειες από ανθρωπογενείς επιδράσεις, όπως την κλαδονομή και τη λαθροϋλοτομία, στα Άσκυρα.
Συνέπειες από ανθρωπογενείς επιδράσεις, όπως την κλαδονομή και τη λαθροϋλοτομία, στα Άσκυρα.
Συνέπειες από την έντονη βόσκηση, στην περιοχή του Μακάριου.
Σπερμοφυές δάσος Δρυός στην περιοχή της Ορεστινής.
Σπερμοφυές δάσος Οξυάς στη περιοχή του Μαυροπαιδίου.
Σπερμοφυές δάσος Οξυάς στη περιοχή του Μαυροπαιδίου.
Σπερμοφυές δάσος Οξυάς στη περιοχή του Μαυροπαιδίου.
Σπερμοφυές δάσος Οξυάς στη περιοχή του Μαυροπαιδίου.
Υπολείμματα του δάσους Ελάτης στην περιοχή του Αχλαδοβουνίου.
Αναγέννηση Δρυός στην περιοχή του Γέρακα.
Σπάνια λουλούδια στη γενικότερη περιοχή του Αχλαδοβουνίου, Λιβερών και Κρωμνικού.
Σπάνια λουλούδια στη γενικότερη περιοχή του Αχλαδοβουνίου, Λιβερών και Κρωμνικού.
Σπάνια λουλούδια στη γενικότερη περιοχή του Αχλαδοβουνίου, Λιβερών και Κρωμνικού.
Σπάνια λουλούδια στη γενικότερη περιοχή του Αχλαδοβουνίου, Λιβερών και Κρωμνικού.
Αναγέννηση Αρκουδοπούρναρου σε δάσος Οξυάς στην περιοχή Μαύρο Ίσωμα.
Αναγέννηση Αρκουδοπούρναρου σε δάσος Οξυάς στην περιοχή Μαύρο Ίσωμα.
Άγρια άλογα στη γενικότερη περιοχή του Αχλαδοβουνίου και των Λιβερών.
Άγρια άλογα στη γενικότερη περιοχή του Αχλαδοβουνίου και των Λιβερών.
Άγρια άλογα στη γενικότερη περιοχή του Αχλαδοβουνίου και των Λιβερών
Πεταλούδες στο Μαύρο Ίσωμα.
Μονοπάτι στην Ορεστινή.
Στενά του Νέστου.
Top