Παρεδάφια βλάστηση

Επιλογή όλων Αποεπιλογή όλων Εφαρμογή φίλτρου
Κρατώντας πατημένο κάποιο ckeckbox για μισό δευτερόλεπτο, επιλέγονται ή αποεπιλέγονται όλες οι συστάδες του τμήματος.

Πίνακας ειδών παρεδάφιας βλάστησης ανά τμήμα – συστάδα

Ταυτότητα Είδος(-η) Βλάστησης
Τμήμα Συστάδα Τμήμα - συστάδα
1 α Driopteris Filia-mas Rosa canina
1 β Driopteris Filia-mas Rosa canina
1 γ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Hedera helix
1 δ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Hedera helix
1 ε Rosa canina Fragaria sp Primula sp Erythronium dens-canis Scilla messeniana
1 στ 1στ Rosa canina Fragaria sp Primula sp Erythronium dens-canis Scilla messeniana
1 ζ Rosa canina Fragaria sp Crocus sp Erica sp Λαδανιές
2 α Rosa canina Fragaria sp Crocus sp Erica sp Λαδανιές
2 β Rosa canina Fragaria sp Primula sp
2 γ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Λαδανιά
2 δ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Erica sp Citiscus sp
2 ε Driopteris Filia-mas Fragaria sp Erica sp Λαδανιά
3 α Driopteris Filia-mas Fragaria sp Primula sp Citiscus sp
3 β Driopteris Filia-mas Fragaria sp Primula sp Citiscus sp
3 γ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Primula sp Citiscus sp
3 δ Driopteris Filia-mas Rosa canina Fragaria sp Primula sp Citiscus sp
3 ε Driopteris Filia-mas Rosa canina Fragaria sp Primula sp Citiscus sp
3 στ 3στ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Hedera helix Primula sp
3 ζ Driopteris Filia-mas Rosa canina Fragaria sp Primula sp
3 η Driopteris Filia-mas Rosa canina Fragaria sp Primula sp
3 θ Driopteris Filia-mas Rosa canina Fragaria sp Citiscus sp
3 ι Rosa canina Fragaria sp Primula sp Λαδανιά Citiscus sp
3 ια 3ια Driopteris Filia-mas Fragaria sp Citiscus sp Ρίγανη
4 - 4- Fragaria sp Primula sp
5 - 5- Fragaria sp Primula sp Ρίγανη
6 α Fragaria sp Primula sp Clematis vitalba
6 β Primula sp Frilitaria sp Polygala sp Ruscus aculeatus
6 γ Primula sp Frilitaria sp Polygala sp Ruscus aculeatus
6 δ Primula sp Frilitaria sp Polygala sp Ruscus aculeatus
6 ε Primula sp Frilitaria sp Polygala sp Ruscus aculeatus
6 στ 6στ Primula sp Frilitaria sp Polygala sp Ruscus aculeatus
6 ζ Primula sp Frilitaria sp Polygala sp Ruscus aculeatus
7 - 7- Primula sp Crocus sp Viola sp
8 α Fragaria sp Primula sp Erythronium dens-canis Scilla messeniana
8 β Rosa canina Fragaria sp Hedera helix Primula sp Γαλατσίδες
8 γ Fragaria sp Primula sp
9 α Driopteris Filia-mas Primula sp Ruscus aculeatus
9 β Driopteris Filia-mas Fragaria sp Primula sp Ruscus aculeatus
9 γ Fragaria sp Hedera helix Primula sp
9 δ Fragaria sp Hedera helix Primula sp Corydalis sp Belis perenis
9 ε Fragaria sp Hedera helix Primula sp Corydalis sp Belis perenis
10 α 10α Fragaria sp Hedera helix Primula sp Viola
10 β 10β Fragaria sp Hedera helix Primula sp Corydalis sp Belis perenis
10 γ 10γ Fragaria sp Primula sp Ruscus aculeatus Viola sp
10 δ 10δ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Hedera helix Primula sp Viola sp
11 α 11α Fragaria sp Hedera helix Primula sp Corydalis sp Belis perenis
11 β 11β Fragaria sp Hedera helix Primula sp Corydalis sp Belis perenis
11 γ 11γ Fragaria sp Hedera helix Primula sp Corydalis sp Belis perenis
11 δ 11δ Λαδανιά Ρίγανη
12 - 12- Primula sp Crocus sp
13 - 13- Primula sp Crocus sp
14 - 14- Primula sp Viola sp Iris sp Hypericum sp
15 - 15- Primula sp Viola sp Iris sp Hypericum sp
16 - 16- Fragaria sp Primula sp Frilitaria sp Polygala sp Thimus sp
17 - 17- Fragaria sp Primula sp Thimus sp Iris sp
18 - 18- Primula sp Frilitaria sp Polygala sp Thimus sp
19 - 19- Fragaria sp Primula sp Hypericum sp
20 - 20- Fragaria sp Ρίγανη Γαλατσίδα
21 - 21- Fragaria sp Primula sp Iris sp Tulipa sp
22 - 22- Fragaria sp Ρίγανη Γαλατσίδα
23 - 23- Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Iris sp Anthemis sp
24 - 24- Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Iris sp Anthemis sp
25 α 25α Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Iris sp Anthemis sp
25 β 25β Driopteris Filia-mas Fragaria sp Hedera helix Primula sp Ruscus aculeatus
25 γ 25γ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Hedera helix Primula sp Ruscus aculeatus
25 δ 25δ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Ρίγανη
26 - 26- Primula sp Crocus sp Polygala sp Viola sp Corydalis sp
27 α 27α Primula sp Crocus sp
27 β 27β Erythronium dens-canis Scilla messeniana Thimus sp Corydalis sp
27 γ 27γ Erythronium dens-canis Scilla messeniana Thimus sp Corydalis sp
27 δ 27δ Erythronium dens-canis Scilla messeniana Thimus sp Corydalis sp
27 ε 27ε Erythronium dens-canis Scilla messeniana Thimus sp Corydalis sp
27 στ 27στ Erythronium dens-canis Scilla messeniana Thimus sp Corydalis sp
28 - 28- Erythronium dens-canis Scilla messeniana Primula sp Clematis vitalba Thimus sp Corydalis sp
29 α 29α Hedera helix Primula sp Clematis vitalba Κυκλαμινο
29 β 29β Hedera helix Primula sp Clematis vitalba Κυκλαμινο
29 γ 29γ Λαδανιά Ρίγανη Κισσός
29 δ 29δ Crocus sp Λαδανιά Ρίγανη
29 ε 29ε Driopteris Filia-mas Fragaria sp Hedera helix Primula sp
29 στ 29στ Λαδανιά Ρίγανη
30 α 30α Driopteris Filia-mas Hedera helix Primula sp Erythronium dens-canis
30 β 30β Driopteris Filia-mas Hedera helix Primula sp Erythronium dens-canis
30 γ 30γ Driopteris Filia-mas Hedera helix Primula sp Erythronium dens-canis
30 δ 30δ Driopteris Filia-mas Hedera helix Primula sp Erythronium dens-canis
30 ε 30ε Primula sp Erica sp Hypericum sp Thymus sp Rosa sp Menda sp
31 - 31- Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Iris sp Paeonia sp
32 α 32α Fragaria sp Primula sp Hypericum sp Thymus sp Rosa sp Paeonia sp
32 β 32β Fragaria sp Primula sp Hypericum sp Thymus sp Rosa sp Paeonia sp
32 γ 32γ Fragaria sp Primula sp Hypericum sp Thymus sp Rosa sp Paeonia sp
33 - 33- Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Iris sp Tulipa sp
34 - 34- Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Iris sp Tulipa sp
35 - 35- Fragaria sp Primula sp Hypericum sp Thymus sp Rosa sp Paeonia sp
36 - 36- Fragaria sp Primula sp Ρίγανη Hypericum sp
37 - 37- Fragaria sp Primula sp Ρίγανη Hypericum sp
38 - 38- Fragaria sp Primula sp Erythronium dens-canis Scilla messeniana
39 - 39- Fragaria sp Primula sp Erythronium dens-canis Scilla messeniana
40 - 40- Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Thymus sp Rosa sp
41 - 41- Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Thymus sp Rosa sp
42 - 42- Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Thymus sp Rosa sp
43 - 43- Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Iris sp Hypericum sp
44 - 44- Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Iris sp Hypericum sp
45 - 45- Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Iris sp Hypericum sp
46 - 46- Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Iris sp Hypericum sp
47 - 47- Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Iris sp Hypericum sp
48 - 48- Fragaria sp Hedera helix Primula sp Primula sp Clematis vitalba Menda sp
49 - 49- Fragaria sp Hedera helix Primula sp Primula sp Clematis vitalba Menda sp
50 - 50- Fragaria sp Hedera helix Primula sp Primula sp Clematis vitalba Menda sp
51 - 51- Primula sp Scilla messeniana Ρίγανη Hypericum sp Thymus sp
52 - 52- Rosa canina Primula sp Λαδανιά Citiscus sp Hypericum sp Thymus sp
53 - 53- Rosa canina Primula sp Λαδανιά Citiscus sp Hypericum sp Thymus sp
54 α 54α Driopteris Filia-mas Fragaria sp Primula sp Erica sp Rosa sp
54 β 54β Driopteris Filia-mas Fragaria sp Primula sp Erica sp Rosa sp
54 γ 54γ Primula sp Hypericum sp Rosa sp Trifolium sp
54 δ 54δ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Primula sp Erica sp Rosa sp
54 ε 54ε Driopteris Filia-mas Fragaria sp Primula sp Erica sp Rosa sp
55 α 55α Driopteris Filia-mas Primula sp Hypericum sp Rosa sp
55 β 55β Primula sp Erica sp Hypericum sp Rosa sp Trifolium sp
55 γ 55γ Primula sp Erica sp Hypericum sp Rosa sp Trifolium sp
56 - 56- Primula sp Erica sp Hypericum sp Thymus sp Rosa sp Menda sp
57 - 57- Primula sp Erica sp Hypericum sp Thymus sp Rosa sp Menda sp
58 - 58- Thimus sp Γαλατσίδες
59 - 59- Thimus sp Γαλατσίδες
60 - 60- Thimus sp Γαλατσίδες
61 α 61α Primula sp Erythronium dens-canis Crocus sp
61 β 61β Λαδανιά Ρίγανη Κισσός Έρικες
62 α 62α Primula sp Erythronium dens-canis Crocus sp
62 β 62β Primula sp Ρίγανη
62 γ 62γ Λαδανιά Ρίγανη Κισσός Έρικες
63 α 63α Fragaria sp Primula sp Ρίγανη
63 β 63β Λαδανιές Ρίγανη Γαλατσίδες Φασκόμηλο
63 γ 63γ Crocus sp Ρίγανη
64 α 64α Ρίγανη
64 β 64β Ρίγανη
64 γ 64γ Primula sp Ρίγανη Ραδίκι
64 δ 64δ Primula sp Ρίγανη Ραδίκι
65 α 65α Fragaria sp Primula sp Thimus sp
65 β 65β Fragaria sp Primula sp Thimus sp
66 - 66- Fragaria sp Λαδανιές Ρίγανη Thimus sp
67 - 67- Crocus sp Ρίγανη
68 - 68- Crocus sp Ρίγανη
69 - 69- Crocus sp Ρίγανη
70 - 70- Crocus sp Λαδανιά Ρίγανη
71 α 71α Crocus sp Ρίγανη
71 β 71β Ρίγανη
72 - 72- Crocus sp Ρίγανη
73 - 73- Fragaria sp Primula sp
74 α 74α Driopteris Filia-mas Fragaria sp
74 β 74β Fragaria sp Primula sp Polygala sp
74 γ 74γ Primula sp Erythronium dens-canis Scilla messeniana
74 δ 74δ Fragaria sp Primula sp Scilla messeniana Polygala sp
74 ε 74ε Fragaria sp Primula sp Crocus sp Polygala sp
75 - 75- Driopteris Filia-mas Fragaria sp Primula sp Erythronium dens-canis
76 α 76α Driopteris Filia-mas Fragaria sp Primula sp Erythronium dens-canis
76 β 76β Driopteris Filia-mas Fragaria sp Primula sp Erythronium dens-canis
76 γ 76γ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Primula sp Erythronium dens-canis
76 δ 76δ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Primula sp Erythronium dens-canis
76 ε 76ε Driopteris Filia-mas Rosa canina Fragaria sp
76 στ 76στ Driopteris Filia-mas Rosa canina Fragaria sp
76 ζ 76ζ Driopteris Filia-mas Scilla messeniana
77 α 77α Fragaria sp Primula sp Thimus sp Corydalis sp Eurhorbia sp
77 β 77β Fragaria sp Primula sp Thimus sp Corydalis sp Eurhorbia sp
77 γ 77γ Fragaria sp Primula sp Thimus sp Corydalis sp Eurhorbia sp
78 - 78- Fragaria sp Primula sp Thimus sp Corydalis sp Eurhorbia sp
79 α 79α Fragaria sp Primula sp Thimus sp Corydalis sp Eurhorbia sp
79 β 79β Crocus sp Ρίγανη
80 α 80α Driopteris Filia-mas Erica sp Λαδανιά Ρίγανη
80 β 80β Crocus sp
81 α 81α Crocus sp
81 β 81β Crocus sp
82 - 82- Crocus sp Ρίγανη
83 - 83- Crocus sp Ρίγανη Hypericum perforatum
84 α 84α Driopteris Filia-mas Rosa canina Crocus sp Rubus sp Crataegus sp
84 β 84β Driopteris Filia-mas Rosa canina Crocus sp Crataegus sp
85 α 85α Crocus sp Ρίγανη Hypericum perforatum
85 β 85β Crocus sp Ρίγανη Hypericum perforatum Colutea arborescens
86 α 86α Rosa canina Ρίγανη Μέντα
86 β 86β Rosa canina Ρίγανη Μέντα
87 α 87α Rosa canina Fragaria sp Hypericum perforatum Festuca sp Poa sp Briza sp
87 β 87β Driopteris Filia-mas Fragaria sp Ρίγανη Hypericum perforatum
87 γ 87γ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Ρίγανη Hypericum perforatum
87 δ 87δ Rosa canina Fragaria sp Hypericum perforatum Festuca sp Poa sp Briza sp
87 ε 87ε Rosa canina Fragaria sp
88 α 88α Driopteris Filia-mas Crocus sp
88 β 88β Driopteris Filia-mas Rosa canina Fragaria sp Rubus sp
88 γ 88γ Driopteris Filia-mas Rosa canina Crocus sp Rubus sp Crataegus sp
88 δ 88δ Driopteris Filia-mas Rosa canina Fragaria sp Rubus sp
88 ε 88ε Driopteris Filia-mas Rosa canina Hypericum perforatum
89 α 89α Driopteris Filia-mas Crocus sp
89 β 89β Driopteris Filia-mas Crocus sp
89 γ 89γ Driopteris Filia-mas
89 δ 89δ Driopteris Filia-mas
89 ε 89ε Driopteris Filia-mas
90 α 90α Driopteris Filia-mas Hypericum perforatum
90 β 90β Driopteris Filia-mas
90 γ 90γ Driopteris Filia-mas Rosa canina Fragaria sp
90 δ 90δ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Hypericum perforatum Cambanula cervicaria
90 ε 90ε Driopteris Filia-mas Ρίγανη Hypericum perforatum Cambanula cervicaria
90 στ 90στ Driopteris Filia-mas Fragaria sp Hypericum perforatum
91 α 91α Fragaria sp Hypericum perforatum
91 β 91β Crocus sp Ρίγανη Hypericum perforatum
91 γ 91γ Crocus sp Ρίγανη Hypericum perforatum
91 δ 91δ Ρίγανη
92 α 92α Ρίγανη
92 β 92β Crocus sp Ρίγανη Hypericum perforatum
92 γ 92γ Rosa canina Crocus sp Ρίγανη
93 α 93α Driopteris Filia-mas
93 β 93β Driopteris Filia-mas Ρίγανη
93 γ 93γ Driopteris Filia-mas Ρίγανη
93 δ 93δ Driopteris Filia-mas Ρίγανη
93 ε 93ε Ρίγανη
94 α 94α Driopteris Filia-mas Rosa canina Fragaria sp
94 β 94β Ρίγανη Μέντα Hypericum perforatum
94 γ 94γ Ρίγανη Μέντα Hypericum perforatum
94 δ 94δ Driopteris Filia-mas Ρίγανη Hypericum perforatum
94 ε 94ε Fragaria sp Ρίγανη Hypericum perforatum
95 α 95α Driopteris Filia-mas Cambanula cervicaria
95 β 95β Driopteris Filia-mas Ρίγανη
95 γ 95γ Driopteris Filia-mas Ρίγανη Μέντα
95 δ 95δ Driopteris Filia-mas
96 α 96α Driopteris Filia-mas
96 β 96β Driopteris Filia-mas
96 γ 96γ Driopteris Filia-mas Ρίγανη
96 δ 96δ Driopteris Filia-mas Ρίγανη Μέντα
96 ε 96ε Driopteris Filia-mas Ρίγανη
96 στ 96στ Driopteris Filia-mas Ρίγανη
96 ζ 96ζ Driopteris Filia-mas Rosa canina Hypericum perforatum
97 α 97α Driopteris Filia-mas Ρίγανη Crataegus sp
97 β 97β Ρίγανη Μέντα Hypericum perforatum Παιώνιες
97 γ 97γ Driopteris Filia-mas Ρίγανη Μέντα Crataegus sp
97 δ 97δ Driopteris Filia-mas Rosa canina Ρίγανη Μέντα Hypericum perforatum
97 ε 97ε Fragaria sp Ρίγανη Μέντα
97 στ 97στ Fragaria sp Ρίγανη Μέντα
98 α 98α Fragaria sp Παιώνιες
98 β 98β Fragaria sp Παιώνιες
98 γ 98γ Fragaria sp Crataegus sp
99 α 99α Driopteris Filia-mas Rosa canina Fragaria sp Cambanula cervicaria
99 β 99β Driopteris Filia-mas Rosa canina Fragaria sp Hypericum perforatum
99 γ 99γ Ρίγανη Μέντα Hypericum perforatum
99 δ 99δ Fragaria sp Ρίγανη Hypericum perforatum Χαμομήλι
100 α 100α Driopteris Filia-mas Rosa canina Hypericum perforatum
100 β 100β Driopteris Filia-mas Rosa canina Hypericum perforatum
100 γ 100γ Driopteris Filia-mas Rosa canina Hypericum perforatum
100 δ 100δ Driopteris Filia-mas Rosa canina Ρίγανη Hypericum perforatum
101 α 101α Rosa canina Fragaria sp Hypericum perforatum
101 β 101β Rosa canina Fragaria sp Hypericum perforatum
101 γ 101γ Fragaria sp Primula sp Crataegus sp Cambanula cervicaria
101 δ 101δ Rosa canina Fragaria sp Hypericum perforatum Cambanula cervicaria

Πίνακας συχνοτήτων εμφάνισης ειδών παρεδάφιας βλάστησης

Είδος παρεδαφιας βλάστησης Πλήθος συστάδων όπου εμφανίζεται Ποσοστό συστάδων όπου εμφανίζεται (%)
Επιλεγμένων (247) Συνολικών (247) Επιλεγμένων (247) Συνολικών (247)
Driopteris Filia-mas 88 88 35.63% 35.63%
Rosa canina 42 42 17.00% 17.00%
Fragaria sp 122 122 49.39% 49.39%
Hedera helix 24 24 9.72% 9.72%
Primula sp 115 115 46.56% 46.56%
Erythronium dens-canis 22 22 8.91% 8.91%
Scilla messeniana 28 28 11.34% 11.34%
Crocus sp 35 35 14.17% 14.17%
Erica sp 13 13 5.26% 5.26%
Λαδανιές 3 3 1.21% 1.21%
Λαδανιά 12 12 4.86% 4.86%
Citiscus sp 10 10 4.05% 4.05%
Ρίγανη 68 68 27.53% 27.53%
Primula sp Ρίγανη 0 0 0.00% 0.00%
Primula sp Clematis vitalba 6 6 2.43% 2.43%
Frilitaria sp 7 7 2.83% 2.83%
Polygala sp 11 11 4.45% 4.45%
Ruscus aculeatus 10 10 4.05% 4.05%
Viola sp 5 5 2.02% 2.02%
Γαλατσίδες 4 4 1.62% 1.62%
Corydalis sp 17 17 6.88% 6.88%
Belis perenis 5 5 2.02% 2.02%
Viola 0 0 0.00% 0.00%
Iris sp 14 14 5.67% 5.67%
Hypericum sp 23 23 9.31% 9.31%
Thimus sp 19 19 7.69% 7.69%
Γαλατσίδα 1 1 0.40% 0.40%
Tulipa sp 2 2 0.81% 0.81%
Anthemis sp 2 2 0.81% 0.81%
Κυκλαμινο 1 1 0.40% 0.40%
Κισσός 2 2 0.81% 0.81%
Thymus sp 12 12 4.86% 4.86%
Rosa sp 17 17 6.88% 6.88%
Menda sp 5 5 2.02% 2.02%
Paeonia sp 4 4 1.62% 1.62%
Trifolium sp 2 2 0.81% 0.81%
Έρικες 1 1 0.40% 0.40%
Φασκόμηλο 0 0 0.00% 0.00%
Ραδίκι 1 1 0.40% 0.40%
Eurhorbia sp 4 4 1.62% 1.62%
Hypericum perforatum 32 32 12.96% 12.96%
Rubus sp 3 3 1.21% 1.21%
Crataegus sp 6 6 2.43% 2.43%
Colutea arborescens 0 0 0.00% 0.00%
Μέντα 11 11 4.45% 4.45%
Festuca sp 1 1 0.40% 0.40%
Poa sp 1 1 0.40% 0.40%
Briza sp 1 1 0.40% 0.40%
Cambanula cervicaria 5 5 2.02% 2.02%
Παιώνιες 2 2 0.81% 0.81%
Χαμομήλι 0 0 0.00% 0.00%
Top